FLORA I FAUNA


Sawanny

Minęliśmy zwrotnik. Jest nieco goręcej, zimy już nie ma zupełnie, pojawiło się za to więcej opadów; dwa sezony w roku bywają tu na ogół deszczowe. Jesteśmy w sawannie.
Sawanna jest w jakimś stopniu odpowiednikiem stepu, ale z uwagi na to, że nie bywa tu zim, trawy osiągają kilkumetrową wysokość. Można tu również spotkać rzadko rozrzucone drzewa i krzewy albo rozległe gąszcze suchych zarośli.

REKLAMA

 pozycjonowanie śląskTagi: FLORA I FAUNA - LODOWA PUSTYNIA - STEPY - PUSZCZE - SAWANNY


Valid XHTML 1.0 Transitional